Zur Startseite

Mag. Adelheid Holzmann
Sudski tumač · prijevodi prevodi
bosanski · hrvatski · srpski · njemački

 

Prevoditeljski ured Mag. Adelheid Holzmann

Zakleti sudski tumač

Prevoditeljske usluge prevoditeljski radovi bosanski hrvatski srpski njemački

 

bosanski hrvatski srpski

 

Deutsche Version

 

 

 

Ovjereni prijevodi
Ovjere
Sudski tumač

Jezični tečajevi za bosanski, hrvatski,
srpski u malim grupama

Klagenfurt, Kaernten / Koruška, Austrija

Najbolje kondicije
Brza i profesionalna usluga